CRUZE 1.8 LS

CRUZE 1.8 LS

CRUZE 1.8 LS

CRUZE 1.8 LS

CRUZE 1.8 LS

CRUZE 1.8 LS

CRUZE 1.8 LS

CRUZE 1.8 LS

CRUZE 1.8 LS

รหัส : 4483 
หัวข้อ : CRUZE 1.8 LS
ราคา : 380,000 บาท
รายละเอียด : Chevrolet Cruze 1.8 รุ่น LS สีขาว รุ่นปี 2013  
ชื่อเต้นท์รถ : ไม่มี
ชื่อผู้ประกาศ : รุ่งทิวา
เบอร์โทรศัพท์ : 0832097321
เข้าชม   1,143 ครั้ง

ติดต่อเจ้าของประกาศ